Стабилизатор за бетон

Стабилизатор за бетон

ST 101 е стабилизираща сместа добавка за бетон, предназначена за предотвратяване на загуба на вода от  сместа.

 

  • Транспортен бетон
  • Земновлажен бетон
  • Бетонови изделия

 

 

Технически характеристики съгласно  EN 934-2 стандарт

 

Свойства     Стойности с допустими отклонения
Вид безцветна течност
Плътност, 20°C (1,01 ± 0,02) гр/см3
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-) Не съдържа хлориди

 

Действие

ST 101 задържа и разпределя равномерно водата в сместа, като я уплътнява и прави хомогенна. Добавянето на ST 101 не позволява на сместа да полепване по матрици и поансони.

 

Дозировка

Дозировка: 0,1 – 2,0 % от теглото на цимента (0,1 до 2,0 кг за 100 kg цимент) в зависимост от в/ц фактор и желаната консистенция.

 

Опаковка 60 кг туби; 220 кг варел и 1 м3 контейнер.

 

Съхранение

При съхранение предпазвайте продукта от нараняване на опаковката, замръзване, висока температура и пряка слънчева светлина.

 

Предпазни мерки

Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на ST 101: S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Внимание!!! Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Related Articles