Противозамръзваща добавка за бетон

BS – 01

Добавка за зимно бетониране EN 934-2, tab 7

 

BS 01 е течна добавка – ускорител за втвърдяване за бетон, позволяваща бетониране и при ниски температури.

Област на прилозения:

– Бетонови изделия

– Транспортен бетон

– Бетон при зимни условия

Технически данни:

Вид:                                                течена

Олътност:                                      1,43 kg/l

Цвят:                                               безцветна

Съдързание на хлориди:            няма

Действие:

BS 01 действа като ускоряват  химичните реакции в цимента,  повишавайки количеството отделена топлина в разтвора и ранното набиране на якост в бетона. 

Дозировка:

Дозировка: 0,5 – 2,0 % от теглото на цимента 

Опаковка: 220 кг варел и 1 м3 контейнер.

Съхранение

При съхранение предпазвайте продукта от нараняване на опаковката.

Предпазни мерки

Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на BS 01: S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Внимание!!! Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Related Articles