Забавител за бетон

Забавител за бетон

VZ 101  е забавяща свързването химическа добавка за бетон предназначена за използване при бетони които изискват удължено отворено време на свързване. 

 

  • Транспортен бетон за дълги разстояния
  • За бетониране при високи температури
  • За производство на монолитни блокове.

 

 

Технически характеристики съгласно  EN 934-2 стандарт

 

Свойства     Стойности с допустими отклонения
Вид Безцветна течност
Плътност, 20°C (1,02 ± 0,03) кг/дм3
pH 5 ± 1
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-) Не съдържа хлориди

 

Действие

VZ 101 е химична добавка за бетон подходяща за използване с всички видове цименти. Добавката може да бъде добавяна както на обекта, така и на възела. Дозирането на VZ 101 е в зависимост от желаното отворено време на свързване на бетонната смес. За точно определяне на отвореното време се препоръчва провеждането на тест.

 

Дозировка

Дозировка: 0,2 – 2,0 % от теглото на цимента (0,2 до 2,0 кг за 100 kg цимент) в зависимост от в/ц фактор и желаната консистенция.

 

Опаковка 60 кг туби; 220 кг варел и 1 м3 контейнер.

 

Съхранение

При съхранение предпазвайте продукта от нараняване на опаковката, замръзване, висока температура и пряка слънчева светлина.

 

Предпазни мерки

Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на VZ 101: S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Внимание!!! Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Related Articles