Въздуховъвличаща добавка за бетон

Въздуховъвличаща добавка за бетон

LP 01 е течна въздуховъвличаща добавка за бетон и разтвори. Внася в пресния бетон контролирано количество въздух под формата на мехурчета,  които се разпределят равномерно в обема му. Осигурява увеличаване на обема и намаление на теглото на сместа. Използва се при производството на:

 

  • Мразоустойчив бетон
  • Пълнежен бетон

 

Технически характеристики съгласно  EN 934-2 стандарт

 

Свойства     Стойности с допустими отклонения
Вид Безцветна течност
Плътност, 20°C (1,02 ± 0,03) кг/дм3
pH 5 ± 1
Съдържание на водоразтворими хлориди (Cl-) Не съдържа хлориди

 

Действие

LP 01 е химична добавка за бетон подходяща за използване с всички видове цименти. Добавката може да бъде добавяна както на обекта, така и на възела. Дозирането на LP 01 е в зависимост от необходими количество мехурчета в бетонната смес. Изграждането на мехурчета в сместа зависи от различни фактори като температура на околната среда и бетон, време на смесване и др. За точно определяне на количеството на добавката се препоръчва провеждането на тест.

 

Дозировка

Дозировка: 0,2 – 2,0 % от теглото на цимента (0,2 до 2,0 кг за 100 kg цимент) в зависимост от в/ц фактор и желаната консистенция.

 

Опаковка 60 кг туби; 220 кг варел и 1 м3 контейнер.

 

Съхранение

При съхранение предпазвайте продукта от нараняване на опаковката, замръзване, висока температура и пряка слънчева светлина.

 

Предпазни мерки

Да се съблюдават основните изисквания за работа с химикали, при употребата на LP 01: S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Внимание!!! Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Related Articles